Door drs C.M. Koene

Jan de Graaf is geboren in 1791 te Ooltgensplaat als zoon van Willem de Graaf en Jannetje Kreeft. Hij maakte deel uit van het Regiment Pupillen van de Garde, een onderdeel van het enorme leger van Napoleon dat in 1812 optrok naar Rusland. Na een snelle opmars werd Moskou bereikt, maar toen de winter inviel was men genoodzaakt zich terug te trekken. Die terugtocht verliep dramatisch. Het leger werd vrijwel volledig in de pan gehakt door de Kozakken. Honderdduizenden soldaten kwamen om, duizenden hadden bij thuiskomst zwaar letsel opgelopen. Hoe Jan er aan toe was, is niet bekend. Hij zal menigmaal de dood in de ogen gekeken hebben. Terug op Stad pakte Jan snel de draad weer op, trouwde met Maria Huizer en kreeg samen met haar elf kinderen. Ook die kregen een rijk nageslacht. Op Goeree en Overflakkee, maar ook elders in het land, lopen dan ook veel nakomelingen rond van Jan en Maria. Ik beperk me tot één van hen, mijn voormalige buurjongen aan de Tilsedijk in Zuidzijde, Adrie Arensman. Voor vele Stadtenaren zal hij geen onbekende zijn.

Hieronder laat ik zien hoe het afstammingslijntje van Jan de Graaf naar Adrie Arensman loopt.

Eén van de dochters van Jan de Graaf en Maria Huizer was Johanna de Graaf. Zij is geboren in 1827 op Stad en is daar in 1914 op hoge leeftijd ook overleden. Zij trouwde in 1849, eveneens op Stad, met haar dorpsgenoot Huibert van Rossum. Het paar kreeg elf kinderen, onder wie Laurens van Rossum, geboren in 1854. Hij trouwde in 1877 met Maria Wervers. Eén van hun kinderen, Dina, geboren in 1885, trad in 1909 in het huwelijk met Bastiaan Arensman. Het paar vestigde zich op Dabbe, waar ze een grote boerderij hadden. Hun zoon Lauw is de vader van Adrie Arensman.